Samen op weg met veerkracht.

voor een gezond leren & leven, voor alle mensen

met mensen 

samen op weg naar een gezonde samenleving

 

Welkom in een wereld waarin ieder moment een kans biedt om een positieve beweging te maken in ons bestaan en onze bestemming. In een wereld die altijd aan het veranderen is, en wijzelf ook veranderen. Van de eerste 1000 dagen tot de laatste 1000 dagen, worden we voortdurend geconfronteerd met veranderingen en ontwikkelingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Omgaan met verandering zit dan ook in onze natuur verweven.   Maar hoe navigeren we door deze constante stroom van veranderingen?  En wat hebben we hiertoe meegekregen? Welke ervaringen willen we onszelf geven? En wat willen we onszelf meegeven vanuit de toekomst?
Voor een leven vol gezonde groei en ontwikkeling is het van onschatbare waarde om inzicht te krijgen in en bewust te zijn van onze natuurlijke en aangeleerde veerkrachtvaardigheden. Dit kan voor iedereen anders zijn. We zijn allemaal ergens opgegroeid en hebben onze leerervaringen waar vanuit we reageren en ons verhouden tot anderen.  Wij geloven dan ook dat diversiteit de kracht is die ons verbindt en dat inclusiviteit de sleutel is tot een harmonieuze samenleving. Daarom richten we ons op het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en waarin de unieke eigenschappen van elke deelnemer worden gewaardeerd. Samen werken we aan een inclusieve gemeenschap waar iedereen de kans krijgt om te floreren.


Onze aanpak is gebaseerd op de wetenschap dat ons lichaam,  geest en onze sociale omgeving allemaal invloed op elkaar hebben.  Met een gereedschapskist vol tools, wetenschappelijke inzichten en ervaringsgerichte oefeningen gaan we samen op weg met veerkracht. Vanuit  eigenheid kan eenieder ontdekken welke kennis en tools wel/ of niet kunnen bijdragen voor een veerkrachtiger leven. Na afloop heeft iedereen zijn of haar eigen metaforische rugzak gevuld met persoonlijk waardevolle tools en leerervaringen voor een veerkrachtiger leven op het eigen levenspad.

 

Beleid

Vanuit een wetenschappelijke basis, biedt Bureau Blik advies, spreken, training en ontwikkeling. Blik opdrachtgevers bevinden zich binnen en buiten het sociaal en publieke domein, werk en onderwijs.

Onze programma’s sluiten naadloos aan bij de centrale doelstelling voor het creëren van een gezonde generatie in 2040. Waarbij het versterken van de sociale basis, ons motto is.


Visie
Bij bureau Blik zetten we ons in voor het versterken van een gezonde leer- en leefgemeenschap voor iedereen. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin mensen kunnen gedijen en gezamenlijk kunnen werken aan hun gezondheid en welzijn.

Missie
Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van een omgeving waarin mensen op een plezierige en inspirerende manier kunnen samenkomen voor een gezond leren, leven en werken. 

Aanpak
Vanuit een sterk zachte maatschappelijke blik, biedt bureau Blik een levensloop en populatiegerichte aanpak. Dit voor het versterken en vergroten van de positieve gezondheid, veerkracht en welbevinden voor alle mensen. 

We leggen de nadruk op het versterken van onze sociale basis door het organiseren van zowel formele als informele activiteiten, vanuit een wetenschappelijke basis. Onze benadering is gebaseerd op het besef dat lichaam, geest en sociale omgeving sterk met elkaar interacteren.

Activiteiten zijn gericht zijn op ondersteuning, ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Rekening houdend met de uitdagingen die iedere levensfase kent.  Gaan we uit van de veerkrachtvaardigheden die mensen al in zich hebben, door verandering aan te laten sluiten bij de motivatie's en drijfveren die mensen hebben en die kennis en vaardigheden die mensen al in zich hebben aan te vullen en uit te breiden.

 

Resultaten
Naast de wetenschappelijke basis die onze programma's hebben, houden we onze resulaten bij door veranderingen te monitoren op verschillende uitkomstmaten. Onze deelnemers geven gemiddeld een 8 op de tevredenheidsscore.

 
Positieve gezondheid

Wat is een positieve gezondheid? Een positieve gezondheid betekent voor een ieder weer wat anders. We zijn allemaal ergens opgegroeid en hebben ieders onze eigen kennis, leerervaringen, motivaties en ambities. Ieder persoon heeft dan ook zijn eigen startpositie en bestemmingsplan.
Wat we vanuit de wetenschap weten, is dat een ondersteunende omgeving en mate van veerkracht hierbij een cruciale rol spelen in dat wat onze kansen en mogelijkheden zijn. Of dit nu thuis is, op school, of op het werk. Het raam waar vanuit we kijken en de taalmodel waar vanuit we spreken, maakt in welke mate we elkaar begrijpen en verstaan, als mens en als professional. 


Maatwerk: Positief ontwerp.

Vanuit de amplitie gedachte, is een positief ontwerp gericht op het verbinden en het versterken van mensen, alle mensen. 
Werkwijze

Vanuit Blik richten we ons op de doelen en drijfveren die mensen hebben, en gebruiken die als uitgangspunt om verandering te laten aansluiten. 
Vanuit dit vertrekpunt wordt door middel van positief ontwerpen op een deugdzame, plezierige en betekenisvolle manier, kennis en ervaringsgerichte oefening aangeboden, in afstemming met de opdrachtgever en diens doelgroep. 

Denktank

Onze achtergrondinformatie is afkomstig vanuit verschillende wetenschappelijke stromingen & disciplines, waaronder de positieve psychologie, gezondheidszorg en werk.  

De wetenschappelijke basis ligt hierbij in het Strong Minds Work-programma, dat tot doel heeft een omgeving te creëren waarin mensen op een plezierige en inspirerende manier kunnen samenkomen om gezond te leren, te leven en te werken. De doorontwikkeling omvat de meest recente wetenschappelijke bevindingen vanuit de neurobiologie met betrekking tot levensverhalen, relaties, functioneren en welbevinden. 


Strong minds work

Onze veerkrachtprogramma's Strong Minds Work zijn gebaseerd op de richtlijnen van de American Psychology Association, uitgewerkt en toegepast door Shell bij hun wereldwijde veerkrachtprogramma en verder uitgewerkt door de Universiteit Twente. 

Het programma is ontwikkeld voor alle mensen die leven en werken in mentaal, sociaal en fysiek uitdagende omstandigheden en doelgericht ontworpen om een omgeving te creëren waarin alle mensen op een plezierige en inspirerende manier kunnen samenkomen voor een gezond leren, leven en werken. 


Een intergratieve aanpak
Strong Minds Work is een veerkrachtprogramma bestaande uit verschillende modules, elk met een specifiek thema. Deze modules variëren van het versterken van een positief zelfbeeld tot het bereiken van persoonlijke doelen. Het programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden die mensen al in zich hebben aan te vullen en uit te breiden. 
Tegelijkertijd fungeren de modules als raamwerk om de interactie te bevorderen en wordt er gebruik gemaakt van versterkende activiteiten om een diepgaande en langdurige leerervaring te bieden. 

 
Train- de - trainer
Uniek is dat de uitvoering van het programma bij en in de groep ligt, waarbij iemand uit de groep de rol van facilitator op zich neemt.


Het programma is geschikt voor iedereen die veerkrachtiger in het leven wil staan. In afstemming met de opdrachtgever kan deze volledig worden toegespitst op diens doelgroep. 
Lezingen en workshops

Op verzoek biedt Bureau Blik lezingen en workshops vanuit een wetenschappelijke basis. De kracht ligt hierbij in de praktisch en enthousiasmerende vertaalslag. Afgestemd op de doelgroep en vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten. Populaire thema's 


 • Veerkracht en amplitie
 • Leefstijl & veerkracht
 • Positieve gezondheid, veerkracht & welbevinden
 • Een positieve gezondheid & Technologie


 • Inspiratieworkshop Strong Minds Work
 • Inspiratie workshop Samen op weg met veerkracht


Onder de levensloopaanpak vindt u momenteel een kant en klaar aanbod. In overleg is maatwerk mogelijk. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden voor jouw doelgroep.


Iedereen doet mee! 

Wil je als particulier meer informatie klik dan op https://dewegnaarveerkracht.nl  of stuur een e-mail naar info@bureaublik.net om je aan te melden.

Bij voldoende aanmelding gaat er een groep van start. Het tarief hiervoor is naar draagkracht. Informeer gerust naar de mogelijkheden, of volg ons op social media 

Een positieve levensloopaanpak voor iedereen

In een wereld die constant verandert en waarin iedere levensfase zijn uitdagingen kent, is het onze missie om mensen te verbinden en samen op onderzoek uit te gaan. Vanuit het principe van zelfregie en de kracht van gedeelde kennis binnen de groep, werken we samen aan het versterken van onze gezonde autonomie. Dit stelt eenieder in staat om zelf te kiezen en te experimenteren met welke kennis en gereedschap de metaforische rugzak verder wordt uitgebreid en aangevuld, juist voor lichter leven te leven. 

Om dit te bereiken, bieden we bijeenkomsten aan voor groepen variërend van 6 tot 200 deelnemers. Bijeenkomsten zijn in (hybride) on- en offline versies beschikbaar om aan de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van onze deelnemers te voldoen.

Tijdens deze interactieve sessies wisselen we wetenschappelijke achtergronden en ervaringsgerichte oefeningen af voor inzicht en beleving. Onze trainers brengen hiervoor de fysieke en metaforische gereedschapskist met zich mee, vol met materialen, technieken en sensitiviteit die bedoeld zijn om een leuke en inspirerende uitwisselwerking te bevorderen. Ben jij al nieuwsgierig voor een informatief gesprek voor een training of themabijeenkomst?


Samen op weg met veerkracht

Wat ons onderscheidt, is dat we voor preventie uit werken en een cultuur van gezondheid omarmen, waarin ieder individu onderdeel is in onze gezamenlijke leer- en leefmaatschappij.
We zijn ervan overtuigd dat door het vergroten van een beter begrip en begrijpen van onszelf en de ander, we elkaar gezond ontmoeten, vanuit een sterk zachte blik. Dit positieve effecten heeft op de manier waarop we met onszelf en anderen omgaan.


Het is een intergraal programma waarbij we vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten, onze krachten vanuit het verleden, meenemen naar het heden en naar de toekomst. Het stelt ons in staat om op een gezonde manier naar de uitdagingen van het leven te kijken en bewust te zijn van onze reacties op verschillende situaties.


Het programma is uitvoerig getest in de praktijk binnen de domeinen; opvoeding, onderwijs, werk en ouder worden. Centraal staat voor iedereen, het taalmodel voor een beter begrip en begrijpen. Wat maakt dat we reageren zoals we reageren en ons verhouden tot de ander?
Het programma is inpasbaar en toepasbaar voor alle levensfasen en situaties, tenzij ontregeling dermate groot is dat de beweging vanuit onbewust naar bewust niet kan worden gemaakt. Hiertoe is vooraf een screeningsvragenlijst.


Ons programma is domein overstijgend en doorbreekt de verschillende gemeenschappelijk gestelde doelen. Hierdoor werken we nog voor preventie uit op een verbindende en versterkende wijze, aan een positief leefklimaat. Met als doel een gemeenschap te creëren met een groter begrip en begrijpen van onszelf en de ander, waardoor we samen beter gedijen. Door ons programma te richten op het versterken van de sociale basis, dragen we bij aan het realiseren van een gezonde generatie in 2040.
Training & verschillende themabijeenkomsten: Samen op weg met veerkracht
Voor gezond opgroeien

De training

Een sterke start met veerkracht & verbinding.


Voor gezond in onderwijs

De training

Op weg met veerkracht & verbinding.


Voor gezond in werk

De training

In balans met veerkracht & verbinding.Gezond ouder worden

De training

In evenwicht met veerkracht & verbinding.

Themabijeenkomsten: 

Interactieve (hybride) on- en offline versies voor ouders en verzorgers van kinderen van:
0-4 jaar
4- 12 jaar
12- 21 jaar


Themabijeenkomsten:

 Interactieve (hybride) on- en offline versies voor directie, leerkracht, ouders en leerlingen.

 • Op weg met veerkracht
 • Veerkrachtig in de groep
 • Forest school Twente

Themabijeenkomsten:

Interactieve (hybride) on- en offline versies voor medewerkers en directie

 • In balans met veerkracht
 • Amplitie & Veerkracht
 • Veerkracht, vitaliteit & werkplezier.


Themabijeenkomsten:

Interactieve (hybride) on- en offline versies voor jong en oud.


 • Veerkrachtig in evenwicht
 • Vitaal ouder worden
 • Positieve gezondheid & technologie.
Wat mensen zeggen

Wendy is zeer integer, gedreven en weet de juiste snaar te raken. Afgestemd op het publiek weet zij op enthousiaste wijze duidelijk de laatste wetenschappelijke inzichten over te brengen. Deze training heeft mij veel gebracht.

 

Contact

info@bureaublik.net

(31)6 2040 4285